Izmene i dopune Zakona o Bezbednosti i zdravlju na radu

6. Novembra 2015. godine, Usvojene su izmene i dopune Zakona o Bezbednosti i zdravlja na radu!

Od 14.novembra 2015.godine počinje da se primenjuje izmenjen i dopunjen Zakon o Bezbednosti i zdravlju na radu.

Preuzmite prečišćen zakon