Zaštita od požara

Prema članu 24. i 25. Zakona o Zaštiti od požara, potrebno je da imenujete lice koje je stručno osposobljeno za sprovođenje zaštita od požara!

Kao Vaše stručno lice za sprovođenje zaštite od požara omogući ćemo Vam:

  • sprovođenje osnovne obuke radnika i proveru znanja iz oblasti Zaštita od požara na svake 3 godine
  • organizovanje redovnog periodičnog servisa opreme za zaštitu od požara, u skladu sa propisima
  • blagovremeno savetovanje i instrukcije za unapređenje zaštita od požara
  • vođenje i izradu kompletne dokumentacije iz ove oblasti u skladu sa Zakonom Zaštita od požara, kao i svih Zakonskih izmena
  • prisustvo pri svakom inspekcijskom nadzoru u objektu.