Ručni protivpožarni aparati

AGENCIJA GDS d.o.o. Beograd, u svom prodajnom asortimanu Zaštita od požara, prodaje kompletan asortiman Aparat za gašenje požara (ručnih) svih vrsta i tipova:

Protivpožarni aparati pod stalnim i bez stalnog pritiska

PP aparati punjeni prahom pod stalnim pritiskom za automobile i kamione (1kg, 2kg, 3kg) JUS Z.C2.035, DIN EN3. PP aparati punjeni prahom pod stalnim pritiskom za industrijske hale, benzinske pumpe, garaže (6kg, 9kg, 25kg, 50kg, 100kg) JUS Z.C2.035, JUS Z.C2.135, DIN EN3.

Za računarsku opremu

Aparat za gašenje požara FE-36 je jedan od najboljih sredstava za gašenje sa tačke njenog uticaja na životnu sredinu i ljudski organizam. FE-36 je postao standar i zamena za Halon 1211 u prenosivim uređajima za gašenje. Ima uporedive performanse i efikasnost sa Halonom, ali je manje toksičan i bez uticaja na ozonski omotač.

CO2

CO2 aparati su idealni za brzo gašenje požara u električnim instalacijama. Nakon gašenje ostaje malo ostataka koji se brzo sakupe. Naši aparati su jednostavni za punjenje i projektovani naši za dugo trajanje. Program CO2 PP aparata obuhvata (CO2-5kg, CO2-10kg, CO2-30kg itd.) JUS Z.C2.022, BSS 5423 CEN.