Ručni aparati za gašenje požara

AGENCIJA GDS d.o.o. Beograd, u svom prodajnom asortimanu Zaštita od požara, prodaje kompletan asortiman Aparat za gašenje požara (ručnih) svih vrsta i tipova:

Protivpožarni aparati pod stalnim i bez stalnog pritiska

Aparati za gašenje požara punjeni prahom pod stalnim pritiskom za automobile i kamione (1kg, 2kg, 3kg) JUS Z.C2.035, DIN EN3. Aparati za gašenje požara punjeni prahom pod stalnim pritiskom za industrijske hale, benzinske pumpe, garaže (6kg, 9kg, 25kg, 50kg, 100kg) JUS Z.C2.035, JUS Z.C2.135, DIN EN3.

Za računarsku opremu

Aparat za gašenje požara FE-36 je jedan od najboljih sredstava za gašenje sa tačke njenog uticaja na životnu sredinu i ljudski organizam. FE-36 je postao standar i zamena za Halon 1211 u prenosivim uređajima za gašenje. Ima uporedive performanse i efikasnost sa Halonom, ali je manje toksičan i bez uticaja na ozonski omotač.

Vatrogasni aparati ove serije koriste se za zaštitu prostora koji sadrže osetljivu ili skupu opremu koja bi mogla biti oštećena ili uništene u slučaju primene drugi sredstava za gašenje kao što su voda, pena prah ili ugljen dioksid. Ovi serija aparata najviše se koristi u računarskim centrima, telefonskim centralama kontrolnim sobama, laboratorijama i sl. Ranije korišteno sredstvo za gašenje halon1211 zamenjeno je ekološki prihvatljivim FE36, koji je u svojoj primeni metoksičan, elektro neprovodljiv i ne ostavlja tragove nakon gašenja. Aparat iz serije COMPUTER edition, model FE-36-P2E sa punjenjem od 2kg prvenstveno je namenjen gašenju početnih požara na kompjuterskoj opremi, te predstavlja odličan izbor za zaštitu računarske opreme od početnih požara u kancelarijama.

CO2

CO2 aparati su idealni za brzo gašenje požara u električnim instalacijama. Nakon gašenje ostaje malo ostataka koji se brzo sakupe. Naši aparati su jednostavni za punjenje i projektovani naši za dugo trajanje. Program CO2 PP aparata obuhvata (CO2-5kg, CO2-10kg, CO2-30kg itd.) JUS Z.C2.022, BSS 5423 CEN.