Jedan ormarić ili prenosiva torba za pružanje prve pomoći dovoljni su do 20 zaposlenih, od 20 do 100 zaposlenih i dalje na svakih 100 zaposlenih, još po jedan ormarić ili prenosiva torba. Dimenzije sandučeta: 300x370x145 mm.

Sadržaj za pružanje prve pomoći

U skladu sa Pravilnikom o načinu pružanja prve pomoći, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći („Sl. Glasnik RS“ br. 109/2016 od 30.12.2016. godine), koji je donet na osnovu člana 15. stav 4. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu (“Sl. Glasnik RS“ br. 101/05 i 91/2015).

  • Sterilna kompresa od gaze – pojedinačno pakovanje 10×10 cm (5 kom.)
  • Sterilna gaza po 1/4 m – pojedinačno pakovanje 80×25 cm (5 kom.)
  • Sterilna gaza po ½ m – pojedinačno pakovanje 80×50 cm (5 kom.)
  • Sterilna gaza po 1 m – pojedinačno pakovanje 80×100 cm (5 kom.)
  • Kaliko zavoj 10 cm x 5 m (5 kom.)
  • Kaliko zavoj 8 cm x 5 m (5 kom.)
  • Lepljivi flaster na koturu 2,5 cm x 5 m (2 kom.)
  • Lepljivi flaster sa jastučićem (1 kutija)
  • Trougla marama veličine 100 x 100 x 140 cm (5 kom.)
  • Igla sigurnica (5 kom.)
  • Makaze sa zaobljenim vrhom (1 kom.)
  • Rukavice za jednokratnu upotrebu, par (5 kom.)
  • Pamučna vata 100g (2 kom.)
  • Nejodno antiseptičko sredstvo za kožu, 100 ml (1 kom.)
  • Specifikacija sadržaja (1 kom.)
  • Uputstvo i postupci za pružanje prve pomoći (1 kom.)