Novi zakon u slučaju povrede na radu

06.03.2019.god.

Novi zakon o slučaju povrede na radu

“SVI RADNICI ĆE BITI OSIGURANI!”

Ovako je najavljen novi Zakon o osiguranju u slučaju povrede na radu, (Novi Zakon u slučaju povrede na radu), koji će biti donet u toku ove godine na predlog sindikata.

To znači, da će svaki radnik bez obzira na to da li je njegov poslodavac privatnik ili Država, biti osiguran.

Sve ovo je najavio Ministar za rad, Zoran Đorđević, na Kopaonik Biznis Forumu.

 

Sve ovo će biti ubačeno i u  Akt o proceni rizika

Leave a reply