Akt o proceni rizika

Šta je Akt o proceni rizika ?

Predstavlja ključni i temeljni dokument u oblasti Bezbednosti i zdravlja na radu. Zakon o Bezbednosti i zdravlju na radu („Sl. glasnik RS“ br. 35/2023), u članu 16, propisuje obavezu svim poslodavcima, bez obzira na broj zaposlenih, da izrade „Akt o proceni rizika iz bezbednosti i zdravlja na radu za sva radna mesta u radnoj okolini, utvrde način i mere za njihovo otklanjanje“.

Akt o proceni rizika predstavlja ključni dokument u definisanju rizika i mera za njihovo otklanjanje. Bazira se na identifikaciji mogućih opasnosti i štetnosti na svim radnim mestima i u radnoj okolini, koristeći smernice Pravilnika o načinu i postupku procene rizika, Priručnika za procenu rizika Evropske Agencije za bezbednost i zdravlje na radu (OSHA) i ček listi EU za svako zanimanje.

Prilikom procene rizika, analizira se celokupno stanje uslova rada na svakom radnom mestu i u radnoj okolini. Definišu se mere i prioriteti radi unapređenja uslova rada, s ciljem smanjenja rizika na najmanju moguću meru i postizanja što manjeg nivoa rizika.

akt o proceni rizika

Pravilnik o Bezbednosti i zdravlju na radu

Poslodavac koji ima deset i više zaposlenih dužan je sastaviti opšti akt, poznat kao Pravilnik o Bezbednosti i zdravlju na radu, koji detaljno uređuje prava, obaveze i odgovornosti u oblasti Bezbednosti i zdravlja na radu tokom izrade Akta o proceni rizika. Za poslodavce s manje od deset zaposlenih, pitanje Bezbednosti i zdravlja na radu može se rešiti putem Ugovora o radu i odgovarajućih aneksa ili, prema potrebi, donošenjem istog Akta.

Važno je naglasiti da, bez obzira na broj zaposlenih, poslodavac je OBAVEZAN doneti Akt o proceni rizika za sva radna mesta u radnoj okolini kako bi adekvatno identifikovao i upravljao rizicima u vezi sa bezbednošću i zdravljem na radu.

Uputstvo za Bezbedan i zdrav rad je dokumenat kojim se dodatno određuju:

 • Opšte odredbe za smanjenje rizika pri svakodnevnim aktivnostima;
 • Reagovanje u vanrednim situacijama;
 • Preventivne mere od požara;
 • Pružanje prve pomoći;
 • Uputstva sa rad sa mašinama, i drugim sredstvima za rad.

Evidencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja propisalo je ovaj dokument koji reguliše način vođenja evidencija u oblasti Bezbednosti i Zdravlja na radu. Ukupno, postoji 14 obrazaca koji obuhvataju različite aspekte Bezbednosti i zdravlja na radu u Pravnim subjektima, a među njima se ističe Obrazac broj 6.

Ovaj obrazac, koji moraju potpisati svi zaposleni, predstavlja ključni dokaz njihove osposobljenosti za bezbedan i zdrav rad na njihovim radnim mestima. Takođe, potvrđuje da su zaposleni upoznati s opisom svog posla, svim potencijalnim opasnostima i štetnostima na radnom mestu i radnoj okolini, te da su svesni mera koje treba preduzeti kako bi se smanjio eventualni rizik.

Bez popunjenog ovog obrasca, zaposleni ne bi smeli da pristupe obavljanju radnih dužnosti na svojim radnim mestima.

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  [email protected]