Reference

Naše Reference su nama jako važne i zbog toga smo pod našim krovom AGENCIJA GDS d.o.o. Beograd, okupili stručnjake za poslove BZR-a i zaštita od požara sa dugogodišnjim iskustvom.

Takođe, i visoko obrazovane stručnjake iz drugih oblasti.

Za nas ne postoje veliki i mali poslovi. Bitne su nam Reference.

Naš Akt o proceni rizika je opsežan, bez obzira da li se radi preduzetničkoj radnji, apoteci, mlekari ili fabrici. Naše iskustvo u ovim poslovima kao i praćenje domaćih i evropskih regulativa su se već pokazali kao pouzdani u višestrukim proverama od strane inspektora rada.

Među našim klijentima su: