Ovo je lista internet prezentacija samo nekih od naših klijenata. Za kratko vreme pomogli smo mnogim privrednicima da uspešno izvrše procenu rizika i pripreme potrebnu dokumentaciju iz oblasti BZR-a u svojim Privrednim društvima.

Pod krovom AGENCIJA GDS d.o.o. Beograd, okupili smo stručnjake za poslove BZR-a i zaštite od požara sa dugogodišnjim iskustvom, kao i visoko obrazovane stručnjake iz drugih oblasti. Za nas ne postoje veliki i mali poslovi. Naš Akt o proceni rizika je opsežan, bez obzira da li se radi preduzetničkoj radnji, apoteci, mlekari ili fabrici. Naše iskustvo u ovim poslovima kao i praćenje evropskih regulativa su se već pokazali kao pouzdani u višestrukim proverama od strane inspektora rada.

Među našim klijentima su: