Bezbednost i zdravlje na radu

Bezbednost i zdravlje na radu

Privredno društvo „AGENCIJA GDS“ DOO nudi usluge u oblasti Bezbednosti i zdravlja na radu. Ako nemate stalno zaposleno lice za te poslove, a imate zakonsku obavezu angažovanja, slobodno nas kontaktirajte. Takođe pružamo konsultantske usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, uključujući izradu akta o proceni rizika.

Prema Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu (BZR) (“Sl. glasnik RS“ br. 35/2023), poslodavci su obavezni sprovesti procenu rizika na svakom radnom mestu i u radnoj okolini. Osim toga, trebaju doneti opšti akt koji definiše prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, te voditi potrebnu evidenciju na unapred zadatim obrascima.

Iako mnogi privrednici smatraju da je priprema dokumentacije iz oblasti BZR dodatni izdatak, vršenje procene rizika može poslužiti kao prilika za analizu i unapređenje poslovanja. Osim toga, poštovanjem osnovnih odredbi Zakona o BZR-u, štitimo najvažnije bogatstvo i resurs svake države – ljudski život.

Bezbednost i zdravlje na radu

Procena rizika

Određivanje kvantitativnih i kvalitativnih vrednosti vezanih za određenu situaciju i potencijalne opasnosti (štetnosti) predstavlja složen proces poznat kao procena rizika. Ovaj proces obuhvata niz povezanih i međusobno uslovljenih aktivnosti, uključujući:

 • Ulazak u proces procene rizika (donošenje Odluke poslodavca i Plana za provođenje)
 • Izrada dokumentacije (izraditi Akt o proceni rizika, Pravilnik o BZR i Pravilnik o evidencijama)
 • Osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad
 • Preuzimanje i vođenje referata BZR (tamo gde to zahtevaju zakonske odredbe)

 

Pružanje usluga iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, koje obuhvataju sledeće poslove u skladu sa članom 50. važećeg Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu:

 • sprovodi i učestvuje u postupku procene rizika;
 • učestvuje u izradi programa obuke zaposlenih za bezbedan i zdrav rad, programa obuke predstavnika zaposlenih i programa obuke rukovodilaca;
 • vrši kontrolu i daje predloge poslodavcu u planiranju, izboru, korišćenju i održavanju sredstava za rad, hemijskih materija i lične zaštitne opreme;
 • učestvuje u opremanju i uređivanju radnog mesta u cilju obezbeđivanja bezbednih i zdravih uslova rada;
 • organizuje preventivna i periodična ispitivanja uslova radne sredine;
 • organizuje preventivne i periodične preglede i provere opreme za rad i preglede i ispitivanja električnih i gromobranskih instalacija;
 • predlaže mere za poboljšanje uslova rada, naročito na radnim mestima sa povećanim rizikom;
 • prati i kontroliše primenu mera bezbednosti i zdravlja na radu u skladu sa organizacijom poslova bezbednosti i zdravlja na radu kod poslodavca;
 • prati stanje u vezi sa povredama na radu i profesionalnim bolestima, kao i bolestima u vezi sa radom, učestvuje u utvrđivanju njihovih uzroka i priprema izveštaje sa predlozima mera za njihovo otklanjanje;
 • organizuje i sprovodi obuku:
  • zaposlenih i drugih lica u skladu sa ovim zakonom,
  • predstavnika zaposlenih,
  • rukovodilaca;
 • priprema uputstva za bezbedan i zdrav rad i kontroliše njihovu primenu;
 • zabranjuje rad na radnom mestu ili upotrebu sredstva za rad, u slučaju kada utvrdi neposrednu opasnost po život ili zdravlje zaposlenog i obustavlja rad na opremi za rad do otklanjanja uočenih nedostataka prilikom  pregleda i provere opreme za rad iz člana 15. stav 4. ovog zakona;
 • organizuje lekarske preglede zaposlenih;
 • sarađuje i koordinira rad sa zdravstvenom ustanovom koja obavlja delatnost medicine rada po svim pitanjima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;
 • sarađuje sa predstavnicima zaposlenih i Odborom za bezbednost i zdravlje na radu po svim pitanjima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu kod poslodavca;
 • vodi evidencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu kod poslodavca;
 • prati promenu propisa i vrši usklađivanje akata poslodavca, prati standarde i tehnički napredak u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  [email protected]