Bezbednost i zdravlje na radu

Bezbednost i zdravlje na radu

Privredno društvo “AGENCIJA GDS” DOO pruža i usluge Bezbednosti i zdravlje na radu – ukoliko nemate stalno zaposleno lice za bezbednost i zdravlje na radu, a imate zakonsku obavezu za angažovanjem lica koje bi obavljalo te poslove, možete nas kontaktirati. Takođe pružamo i konsultantske usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu kao i pri izradi akt o proceni rizika.

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu (BZR) (“Sl.glasnik RS“ br. 35/2023), obavezuje poslodavce da izvrše procenu rizika na svakom radnom mestu i u radnoj okolini, donesu opšti akt kojim se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, i vode potrebnu evidenciju na unapred zadatim obrascima.

Iako mnogi privrednici danas doživljavaju obavezu pripreme dokumentacije iz oblasti BZR kao još jedan izdatak nametnut od strane države, vršenje procene rizika je dobra prilika da se analizira i unapredi poslovanje, a mogućnost plaćanja nepredviđenih troškova svede na minimum. Uz to, poštovanjem osnovnih odredbi Zakona o BZR-u, mi štitimo najveće bogatsvo i resurs svake države, ljudski život.

[vc_single_image image=“4502″ img_size=“full“]

Procena rizika

Procena rizika kao proces određivanja kvantitativnih i kvalitativnih vrednosti vezanih za konkretnu situaciju i potencijalne opasnosti (štetnosti) je kompleksan proces i obuhvata nekoliko povezanih i međusobno uslovljenih aktivnosti:

  • Ulazak u proces procene rizika (donošenje Odluke poslodavca i Plana za provođenje)
  • Izrada dokumentacije (izraditi Akt o proceni rizika, Pravilnik o BZR i Pravilnik o evidencijama)
  • Osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad
  • Preuzimanje i vođenje referata BZR (tamo gde to zahtevaju zakonske odredbe)

Pružanje usluga iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, koje obuhvataju sledeće poslove u skladu sa članom 50. važećeg Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu:

  • sprovodi i učestvuje u postupku procene rizika;
  • učestvuje u izradi programa obuke zaposlenih za bezbedan i zdrav rad, programa obuke predstavnika zaposlenih i programa obuke rukovodilaca;
  • vrši kontrolu i daje predloge poslodavcu u planiranju, izboru, korišćenju i održavanju sredstava za rad, hemijskih materija i lične zaštitne opreme;
  • učestvuje u opremanju i uređivanju radnog mesta u cilju obezbeđivanja bezbednih i zdravih uslova rada;
  • organizuje preventivna i periodična ispitivanja uslova radne sredine;
  • organizuje preventivne i periodične preglede i provere opreme za rad i preglede i ispitivanja električnih i gromobranskih instalacija;
  • predlaže mere za poboljšanje uslova rada, naročito na radnim mestima sa povećanim rizikom;
  • prati i kontroliše primenu mera bezbednosti i zdravlja na radu u skladu sa organizacijom poslova bezbednosti i zdravlja na radu kod poslodavca;
  • prati stanje u vezi sa povredama na radu i profesionalnim bolestima, kao i bolestima u vezi sa radom, učestvuje u utvrđivanju njihovih uzroka i priprema izveštaje sa predlozima mera za njihovo otklanjanje;
  • organizuje i sprovodi obuku:
   • zaposlenih i drugih lica u skladu sa ovim zakonom,
   • predstavnika zaposlenih,
   • rukovodilaca;
  • priprema uputstva za bezbedan i zdrav rad i kontroliše njihovu primenu;
  • zabranjuje rad na radnom mestu ili upotrebu sredstva za rad, u slučaju kada utvrdi neposrednu opasnost po život ili zdravlje zaposlenog i obustavlja rad na opremi za rad do otklanjanja uočenih nedostataka prilikom  pregleda i provere opreme za rad iz člana 15. stav 4. ovog zakona;
  • organizuje lekarske preglede zaposlenih;
  • sarađuje i koordinira rad sa zdravstvenom ustanovom koja obavlja delatnost medicine rada po svim pitanjima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;
  • sarađuje sa predstavnicima zaposlenih i Odborom za bezbednost i zdravlje na radu po svim pitanjima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu kod poslodavca;
  • vodi evidencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu kod poslodavca;
  • prati promenu propisa i vrši usklađivanje akata poslodavca, prati standarde i tehnički napredak u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu


  AGENCIJA GDS d.o.o. je Privredno društvo osnovano 2010.godine, sa sedištem u Beogradu. Posedujemo licencu Ministarstva rada i socijalne politike za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja za rad, kao i licencu Ministarstva unutrašnjih poslova – Sektora za vanredne situacije za izradu Procena rizika od katastrofa i Plan zaštite i spasavanja

  Adresa

  Makenzijeva bb, lokal 31, Beograd (Gradić Pejton)

  Kontakt telefon

  063/270-296

  EMAIL

  office@agencijagds.rs