All posts by: dragan

by in Agencija GDS

PLAN SMANJENJA RIZIKA OD KATASTROFA

ŠTA JE TO PLAN SMANJENJA RIZIKA? Plan smanjenja rizika od katastrofa je dokument kojim se utvrđuju konkretne preventivne, organizacione, tehničke, finansijske, normativne. Nadzorne, edukativne i druge mere i aktivnosti koje su nadležni državni organi i drugi subjekti. Na osnovu procene pojedinih rizika, dužni su da preduzmu u budućem periodu u cilju smanjenja rizika od katastrofa […]


  AGENCIJA GDS d.o.o. je Privredno društvo osnovano 2010.godine, sa sedištem u Beogradu. Posedujemo licencu Ministarstva rada i socijalne politike za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja za rad, kao i licencu Ministarstva unutrašnjih poslova – Sektora za vanredne situacije za izradu Procena rizika od katastrofa i Plan zaštite i spasavanja

  Adresa

  Makenzijeva bb, lokal 31, Beograd (Gradić Pejton)

  Kontakt telefon

  063/270-296

  EMAIL

  [email protected]